Výroba polymerů

popis této technologie se připravuje

LINKA ČIŠTĚNÍ PROPYLENU

Výrobci polymerů vyžadují velmi vysokou čistotu vstupní suroviny -monomeru. Případné nečistoty významně snižují účinnost katalyzátoru a tím i snižují výtěžnost a kvalitu polymeru. Proto je nutné z olefinů z FCC nebo etylénové jednotky odstranit nežádoucí nečistoty a zajistit tak surovinu pro polymeraci v potřebné kvalitě.

 

ÚPRAVA JEDNOTKY DESTILACE BUTADIENU PRO DEHYDRATACI RAFINÁTU 1

Cílem projektu byly úpravy jednotky Destilace butadienu za účelem možnosti sušení rafinátu 1 na této jednotce.

 

REKONSTRUKCE STYRÉNOVÝCH ODPLYNŮ

Cílem projektu bylo snížení množství styrénu spalovaného na likvidační jednotce, snížení množství úkapů a zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti v okolí polymeračních reaktorů.

 

EMISNÍ SYSTÉM POLYMERACE PS 212

Cílem projektu bylo upravit stávající emisní systém polymerace tak, aby při manipulaci s jedním polymeračním reaktorem nedošlo ke kontaminaci dalšího potrubního systému.

 

ÚPRAVA JEDNOTKY BUTADIENU

Cílem projektu byla úprava a optimalizace technologického zařízení stávající jednotky Butadienu za účelem zpracování vstupní suroviny s vyšším koncentrací ethyl a vinylacetylenu.

 

ÚPRAVY POTRUBNÍCH TRAS

Předmětem zpracování realizační dokumentace investiční akce „Úpravy potrubních tras“, bylo navržení potřebných úprav v části technologické, strojní, elektro, MaR a stavební, pro doplnění stávajícího technologického zařízení o výrobu nového produktu „Ricon 100“ (kapalný kopolymer butadienu a styrenu).

 

ÚPRAVY VE VÝROBNĚ ZPĚŇOVATELNÉHO POLYSTYRENU (EPS)

Předmětem dlouhodobé spolupráce je realizace četných akcí v areálu společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. v oblasti úprav v objektu výroby zpěňovatelného polystyrenu (EPS).

 

INSTALACE ZKUŠEBNÍ JEDNOTKY ZPĚŇOVATELNÉHO POLYSTYRENU

Předmětem akce bylo projektové řešení určené pro realizaci záměru společnosti SYNTHOS Kralupy a.s. instalovat novou zkušební jednotku pro výrobu zpěňovatelného (expandovatelného) polystyrenu (XEPS) extruzní technikou, čímž dojde k rozšíření výrobního sortimentu.

 

ZVÝŠENÍ VÝROBY PP–NOVÁ GRANULAČNÍ LINKA

Návrh a dodávka granulační linky na zpracování polypropylenu.

 

FLÉROVÝ SYSTÉM PRO VÝROBNY PE A PP

Návrh technologie nového faklového systému pro nově realizované výrobny PE a PP, a pro ostatní stávající provozy.