Úprava a skladování zemního plynu

popis této technologie se připravuje

HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE NA SBĚRNÉM STŘEDISKU 1

Cílem akce bylo při vzniku mimořádné události (havárie, požár, únik plynu, poškození integrity zařízení, atd.) zajistit bezpečné oddělení nadzemní části technologie na Sběrném středisku 1 od zdrojů plynu, a následně veškerou vysokotlakou technologii bezpečně havarijně odtlakovat.

 

HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE, PZP TVRDONICE

Cílem projektů bylo zajistit bezpečné havarijní odtlakování technologické části při vzniku mimořádné události v jednotlivých areálech podzemních zásobníků plynu.

 

HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE V CENTRÁLNÍM AREÁLU A NA SBĚRNÉM STŘEDISKU 3

Cílem akce bylo při vzniku mimořádné události (havárie, požár, únik plynu, poškození integrity zařízení, atd.) zajistit bezpečné oddělení nadzemní části technologie PZP Dolní Dunajovice v Centrálním areálu a na Sběrném středisku 3 od zdrojů plynu, a následně veškerou vysokotlakou technologii bezpečně havarijně odtlakovat.

 

REKONSTRUKCE HAL MĚŘÍCÍCH TRATÍ SS1 A SS2

Investiční akce „Rekonstrukce hal měřících tratí“ vznikla na základě požadavku zvýšení kapacity vtláčení a těžby na sběrných střediscích SS1 a SS2 Podzemního Zásobníku Plynu Dolní Dunajovice.

 

INSTALACE KOMPRESORU PZP LOBODICE – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Předmětem akce byly úpravy stávající nadzemní technologie Podzemního Zásobníku Plynu v souvislosti s instalací nového vtláčecího kompresoru zemního plynu.

 

PŘEMÍSTĚNÍ VELÍNU NA PZP DOLNÍ DUNAJOVICE, PZP TVRDONICE, PZP LOBODICE

Projekt řešil přemístění řídicích pracovišť a rozvodny SŘTP do nově upravených prostor dále od technologie.

 

HRANIČNÍ ARMATURY PZP DOLNÍ DUNAJOVICE, PZP TVRDONICE, PZP LOBODICE

Cílem projektu bylo bezpečné oddělení technologického zařízení v jednotlivých areálech podzemních zásobníků plynu od rozvodné soustavy tranzitních plynovodů.