Sklady kapalných látek, Stáčení/plnění, VRU, SAD

popis této technologie se připravuje

ÚPRAVA ZÁSOBNÍKU

Předmětem projektu bylo zvýšení skladovací kapacity butadienu a vybudování nové trasy pro dopravu butadienu ze Skladu kapalných plynů do Areálu chemických výrob (ACHV).

 

PŘEPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ

Stavba „Přepojení zásobníků MZP“ je umístěna v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka (EJ).

 

VÝROBA LETECKÉHO PETROLEJE JET-A1

Cílem tohoto projektu bylo zavedení výroby leteckého petroleje v kvalitě JET-A1 v České rafinérské, a.s. v Litvínově. Předmětem zpracované dokumentace bylo vyřešit jeho skladování, filtraci a expedici.

 

STÁČENÍ LPG NA KOLEJI 234B

Cílem investiční akce byly inženýrské činnosti a vlastní realizace stavby formou dodávky na klíč. Předmětem inženýrských činností bylo získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí.

 

ODVODŇOVACÍ JEDNOTKY SKLADOVACÍCH ZÁSOBNÍKŮ

Předmětem akce byly návrh, výroba, dodávky a implementace do stávajícího řídícího systému 2 ks odvodňovacích jednotek pro 4 skladovací zásobníky, každý o objemu 30.000 m3 , pro skladování primárního benzínu, benzínu, nafty a hexanu na etylénové jednotce v Nižněkamsku, Rusko – Tatarstán.

 

VÝMĚNA TANKU TSA

Cílem projektu bylo provedení výměny skladovacího tanku včetně rekonstrukce základu tanku s ohledem na ochranu životního prostředí, úpravy potrubí primárního benzínu v čerpací stanici a přívodního potrubí k tanku.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Návrh a instalace technologie automatického odvodňování 4 skladovacích nádrží s automobilovým benzínem v Rafinerii Recope Kostarika.

 

VÝMĚNA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE

Cílem této zakázky byla výroba a montáž nové nádrže o objemu 360 m3, která je součástí ČOV v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

 

STÁČENÍ BENZENU ZE ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN

Předmětem akce bylo vybudování nového stáčecího místa benzenu pro možnost využití vstupní suroviny z externích zdrojů a pro zvýšení stávající kapacity výrobny Ethylbenzenu II v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o.

 

EXPEDICE ETO BEZ FAME PŘES SDS KRALUPY

Cílem investiční akce bylo umožnění expedice ETO (nafta s přídavkem barviva) bez FAME přes silniční distribuční středisko Kralupy.