Polní hořáky/Fléry

HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE NA SBĚRNÉM STŘEDISKU 1

Cílem akce bylo při vzniku mimořádné události (havárie, požár, únik plynu, poškození integrity zařízení, atd.) zajistit bezpečné oddělení nadzemní části technologie na Sběrném středisku 1 od zdrojů plynu, a následně veškerou vysokotlakou technologii bezpečně havarijně odtlakovat.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY

Cílem projektu bylo zlepšení kvality (ekologie) spalování odplynů, zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozního cyklu flérového systému ve společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

 

HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE V CENTRÁLNÍM AREÁLU A NA SBĚRNÉM STŘEDISKU 3

Cílem akce bylo při vzniku mimořádné události (havárie, požár, únik plynu, poškození integrity zařízení, atd.) zajistit bezpečné oddělení nadzemní části technologie PZP Dolní Dunajovice v Centrálním areálu a na Sběrném středisku 3 od zdrojů plynu, a následně veškerou vysokotlakou technologii bezpečně havarijně odtlakovat.

 

ÚPRAVA FLÉROVÉHO SYSTÉMU

Účelem akce bylo upravit sběrný flérový systém a zařízení flérového hospodářství dle současně platných standardů (DEP, API) a napojit pojistné ventily z provozu AVD a částečně z NRL, dosud uvolňované do atmosféry, do tohoto systému.

 

NOVÝ FLÉROVÝ SYSTÉM

Rekonstrukce odplynového potrubí na vstupu a výstupu z PSV, instalace nových PSV, realizace nových blokových sběrnic a napojení systému odplynů na polní hořák v rafinérii Kralupy nad Vltavou.

 

FLÉROVÝ SYSTÉM PRO VÝROBNY PE A PP

Návrh technologie nového faklového systému pro nově realizované výrobny PE a PP, a pro ostatní stávající provozy.

 

REKONSTRUKCE VÝROBNY POX – VÝMĚNA HOŘÁKŮ

Hlavním účelem této stavby byla rekonstrukce zařízení "Zplyňování mazutu".

 

KAPALINOVÝ UZÁVĚR FLÉROVÉHO SYSTÉMU

V souvislosti s napojením odplynů z nové výrobny styrénu byl před vstupem odplynů do stávajícího flérového systému instalován kapalinový uzávěr pro zajištění proti zpětnénu proskoku plamene z fléry a pro odvod kondenzátu z odplynů.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY VÝROBNY STYRENU

V souvislosti s napojením odplynů z nové výroby styrenu byla stávající fléra rekonstruována za účelem zvýšení celkové kapacity na 118 t/h odplynů a zvýšení bezdýmé kapacity na 34 t/h odplynů při snížení spotřeby pomocných médií.

 

REKONSTRUKCE POLNÍHO HOŘÁKU ETHYLENOVÉ JEDNOTKY

Rekonstrukce procesního systému polního hořáku etylenové jednotky a skladů o kapacitě 150 t/hod odplynů bezdýmného spalování.