Kolonové systémy

popis této technologie se připravuje

LINKA ČIŠTĚNÍ PROPYLENU

Výrobci polymerů vyžadují velmi vysokou čistotu vstupní suroviny -monomeru. Případné nečistoty významně snižují účinnost katalyzátoru a tím i snižují výtěžnost a kvalitu polymeru. Proto je nutné z olefinů z FCC nebo etylénové jednotky odstranit nežádoucí nečistoty a zajistit tak surovinu pro polymeraci v potřebné kvalitě.

 

SNÍŽENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY SYSTÉMU PYROPLYNU NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Tento projekt řešil snížení tlakové ztráty pyroplynu při průchodu primární kolonou, vodní pračkou a louhovou pračkou. Proto bylo nutné nahradit stávající patra kolon za novou, volně sypanou náplň, resp. v případě louhové pračky nahradit i stávající patra v horní sekci za nová patra s nižší tlakovou ztrátou a to při zachování stávajícího zatížení a složení pyroplynu.

 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A VÝROBA BIOPALIVA PŘI ODPAŘOVÁNÍ ČERNÝCH VÝLUHŮ – VÝROBA KAPALNÉHO METANOLU

Předmětem činnosti Intechy v tomto projektu byl návrh technologického procesu, basic design a realizační projekt technologické části stavby, dodávky aparátů, strojů a dalšího technologického zařízení, montážní práce a uvedení do provozu.

 

ADSORBER HCL DO PROUDU REDUKČNÍHO PLYNU JEDNOTKY CCR

Cílem této zakázky byla demontáž, přemístění a montáž stávajícího adsorbéru a jeho úprava za účelem odstranění HCl z odpadního plynu z CCR. Adsorpční náplň tvoří kuličky aluminy různé velikosti.

 

REKONSTRUKCE LOUHOVÉ PRAČKY NA EJ

Jako řešení havarijního stavu kritického zařízení Etylenové jednotky – louhové pračky, zajišťující finální čistotu vyráběného etylenu a propylenu, provedla Intecha rekonstrukci a přestavbu stávající, nepoužívané kolony na novou louhovou pračku.

 

EXTRAKCE BENZENU A II. STUPEŇ HYDROGENACE PYGASU

Stavba slouží ke zpracování v souvislosti s intenzifikací Etylénové jednotky zvýšeného množství BTX frakce (směs benzenu, toluenu a xylenu) a v kombinaci se stávajícím způsobem výroby benzenu na jednotce Pyrotol zabezpečuje zvýšenou produkci benzenu.

 

ZÁVOD NA VÝROBU BIOETHANOLU

Zcela nový závod „na zelené louce“ na výrobu bioethanolu o roční kapacitě 1600 tis. m3/rok. Technologie Chematur.

 

ČIŠTĚNÍ ODPLYNŮ NA VÝROBNĚ MOČOVINY

Dopravní vzduch krystalické močoviny na granulační věži – odpadní plyn obsahuje pevné podíly močoviny a uvolněný čpavek v množství přesahujícím emisní limity.

 

ZÁVOD NA VÝROBU BIOETHANOLU

Zpracování koncepce umístění v generelu a realizační dokumentace závodu na výrobu bioethanolu o roční kapacitě 960 tis. m3/rok. Technologie Katzen.