Čištění zaolejovaných a odpadních vod

popis této technologie se připravuje

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z PROCESU ÚPRAVY ROPY V EPEP CENTRO

Vypracování koncepční studie, která poskytne optimální a proveditelné technologické řešení pro novou čistírnu odpadních vod z procesu zpracování ropy v EPEP Centro, která umožní získat vodu v takové kvalitě, aby ji bylo možné vypouštět do moře.

 

ODOLEJOVÁNÍ V BLOKU 68

Cílem projektu je modernizace technologie čištění zaolejovaných vod v areálu Chempark Záluží společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o a centralizace čistících celků do jedné oblasti.

 

ODVODŇOVACÍ JEDNOTKY SKLADOVACÍCH ZÁSOBNÍKŮ

Předmětem akce byly návrh, výroba, dodávky a implementace do stávajícího řídícího systému 2 ks odvodňovacích jednotek pro 4 skladovací zásobníky, každý o objemu 30.000 m3 , pro skladování primárního benzínu, benzínu, nafty a hexanu na etylénové jednotce v Nižněkamsku, Rusko – Tatarstán.

 

MODERNIZACE OBJEKTU ČISTÍRNA KOAGULAČNÍCH VOD

Předmětem akce byla modernizace objektu čistírny koagulačních vod pro zvýšení maximálního zpracovatelného objemu odpadních vod.

 

ČISTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD - OFFSHORE

Požadavky na ochranu životního prostředí při provádění vrtů pro těžbu ropy z mořského dna se neustále zvyšují. Naše společnost na to zareagovala návrhem technologie balené jednotky atmosférického separátoru zaolejovaných vod, který je určený k provozu přímo na vrtných plošinách. První aplikace této technologie je na vrtné plošině. Tato vrtná plošina poslední generace je vybavená nejmodernějšími technologiemi a je také jedním z největších dosud postavených zařízení svého druhu.

 

ČISTĚNÍ ZAOLEJOVANÝCH VOD - OFFSHORE

Požadavky na ochranu životního prostředí při provádění vrtů pro těžbu ropy z mořského dna se neustále zvyšují. Naše společnost na to zareagovala návrhem technologie balené jednotky atmosférického separátoru zaolejovaných vod, který je určený k provozu přímo na vrtných plošinách. Jedná se o aplikaci této technologie na vrtných lodích.

 

VÝMĚNA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE

Cílem této zakázky byla výroba a montáž nové nádrže o objemu 360 m3, která je součástí ČOV v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Návrh a instalace technologie automatického odvodňování 4 skladovacích nádrží s automobilovým benzínem v Rafinerii Recope Kostarika.

 

REALIZACE PROJEKTŮ ZARÁŽKA 2009

Zakázka zahrnovala celkem šest projektů. Jeden projekt byl realizován před zarážkou. Na zbývajících projektech byla prováděna předvýroba koncem roku 2008 a začátkem 2009. Konečná montáž byla provedena v průběhu zarážky rafinérie Kralupy.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky čtyř skladovacích tanků JET A1 v rafinerii NICO LÓPEZ na Kubě.