Procesní nabídka

  • komplexní řešení procesních problémů
  • simulační výpočty procesů
  • výběr dodavatelů a ekonomické vyhodnocení
  • spolupráce s předními ústavy a firmami
  • navržené technologie jsou na špičkové úrovni