Ekologie

  • maximální důraz na ekologické aspekty
  • minimální negativní dopady na okolí
  • vysoká technická kvalita
  • dlouholetá spolupráce s orgány ochrany ŽP
  • významné úspěchy v oblasti ochrany ovzduší