ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI JEDNOTKY CCR

Doba realizace od: 03/2015
do: 06/2016
Forma realizace
Dodávka na klíč
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Tato zakázka zahrnovala deset projektů, jejichž cílem bylo zvýšení spolehlivosti jednotky CCR (reforming s kontinuální regenerací katalyzátoru). Vlastní realizace probíhala v době zarážky rafinerie Litvínov v roce 2016.

Nejvýznamnější z realizovaných projektů byly následující:

Výměna vnitřních vestaveb reaktorů– demontáž stávajících vestaveb a montáž nových typu Scallops.

Úpravy regenerátoru – výměna vnitřních vestaveb 1. spalovacího lože, instalace flexibilních termočlánků do 2. spalovacího lože a úprava oxichloračního patra.

Náhrada stávajícího řídícího systému turbíny za nový, s elektronickým řízením otáček, úprava systému mazacího a regulačního oleje.

Výměna stávajícího zabezpečovacího a monitorovacího systému axiálních posuvů a vibrací hřídele parní turbíny a kompresoru Bently Nevada za nový.

Instalace systému TRASAR včetně dávkovacích čerpadel –jednotka TRASAR automaticky vyhodnocuje kvalitu demi vody a dávkuje chemikálie k ošetření parního systému.

Instalace nového pH analyzátoru do proudu odluhu za účelem nepřetržitého sledování pH a instalace analyzátoru katexové vodivosti na kondenzátu vyrobené páry.