VÝMĚNA ZABEZPEČOVACÍHO A MONITOROVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ROTAČNÍ STROJE

Doba realizace od: 11/2012
do: 11/2013
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Realizace projektu byla iniciována končícím životním cyklem čidel vibrací a axiálních posuvů rotačních strojů včetně zastaralé ústředny.

V rámci projektu byla tato čidla vyměněna a signálově zapojena do nové ústředny. Instalovaná soustava čidel a ústředny je jedním z bezpečnostních prvků velkých rotačních strojů, kdy při zvyšujících se vibracích nebo změně axiálního posuvu nad bezpečnou mez dochází k odstavení stroje a zabraňuje se tak jeho poškození.

Celkem se jednalo se o výměnu 52 kusů čidel na sedmi rotačních strojích. Projekt byl realizován v součinnosti s firmou SKF během zarážky rafinerie.