VÝMĚNA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE

Doba realizace od: 08/2012
do: 09/2013
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Cílem této zakázky byla výroba a montáž nové nádrže o objemu 360 m3, která je součástí ČOV v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

Součástí akce byla i demontáž stávající nádrže, včetně opravy základů, úpravy potrubí a montáže nového osvětlení.  Vyrovnávací nádrž slouží k  zádrži zasolených a zaolejovaných odpadních vod, přitékajících z rozdělovací jímky.