REALIZACE PROJEKTŮ ZARÁŽKA 2009

Doba realizace od: 07/2008
do: 07/2009
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Zakázka zahrnovala celkem šest projektů. Jeden projekt byl realizován před zarážkou. Na zbývajících projektech byla prováděna předvýroba koncem roku 2008 a začátkem 2009. Konečná montáž byla provedena v průběhu zarážky rafinérie Kralupy.

 

Jednalo se o tyto dílčí projekty:

  • Revamp kalového hospodářství – zahrnující výstavbu nové linky na odvodnění kalů rafinérie. K odvodňování dochází na odstředivce za pomoci dávkovaného flokulantu.
  • Sušení cirkulačního plynu – s instalací sušiče s náplní molekulového síta , které absorbuje vlhkost z cirkulačního plynu při najetí reformingu
  • Zlepšení filtrace DEA – kde  účelem nově instalovaného filtru je zvýšení účinnosti filtrace regenerovaného  roztoku DEA při odstraňování pevných částic
  • Manipulace s DEA – zahrnující instalaci napojovací bodů
  • Zvýšení spolehlivosti čerpadel jednotky 2512 – s instalací nových  přepouštěcích ventilů ve výtlačném potrubí, které zajistí bezproblémový chod čerpadel při minimálních průtocích
  • Úprava odsolovací jednotky – spočívající v instalaci nových pojišťovacích ventilů na odsolovači včetně nového potrubního propojení se sběrnou nádrží