NOVÝ REAKTOR A KOMPRESORY PRO JEDNOTKU HYDROGENAČNÍ RAFINACE BENZÍNU

Investiční náklady CZK
Doba realizace od: 03/2015
do: 09/2015
Forma realizace
Basic Design
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Cílem tohoto projektu je dosáhnout požadované kvality produkovaného stabilizovaného benzínu z jednotky hydrogenace benzínu v parametrech obsahu síry a dusíku pod 0,5 mg/kg po celou dobu životnosti katalyzátoru (60 měsíců).

Tento požadavek vychází z potřeby zajistit kvalitní surovinu pro optimální provoz navazující jednotky kontinuálního reformingu, kdy vyšší obsah síry a dusíku vedou ke snižování oktanového čísla reformátu.

Navržené řešení spočívá v instalaci nového reaktoru a nových kompresorů ve stávající jednotce hydrogenační rafinace benzínu.