NOVÉ KOMPONENTY BA BLENDRU – ETBE, ALKYLÁT

Doba realizace od: 12/2011
do: 10/2012
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Cílem investiční akce bylo umožnit použití ETBE a alkylátu jako nových plnohodnotných vstupů benzinového blendru a umožnit mísení alkylátu do benzínu bez omezení mísení reformátu.

Pro mísení ETBE bylo instalováno nové blendovací čerpadlo a nová mísící větev s regulační smyčkou. Jako mísící čerpadlo bylo zvoleno čerpadlo a k zajištění požadovaného minimálního průtoku přes čerpadlo byl na výtlaku instalován recirkulační ventil.

K mísení alkylátu byla použita stávající čerpadla. V rámci této investiční akce byla zhotovena nová sací větev a realizovány úpravy výtlačného potrubí, do kterého byly instalovány nové recirkulační ventily pro zajištění minimálního průtoku přes čerpadla.