MODIFIKACE PRO PROVOZ FCC JEDNOTKY BEZ VDU

Doba realizace od: 11/2012
do: 11/2013
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 

Realizace této akce umožní dlouhodobě provozovat FCC jednotku bez jednotky VDU. Projekt byl realizován během zarážky rafinerie.