AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Doba realizace od: 01/2012
do: 07/2013
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Balená jednotka
Zákazník RECOPE
 

Návrh a instalace technologie automatického odvodňování 4 skladovacích nádrží s automobilovým benzínem v Rafinerii Recope Kostarika.

Jedná se o proces odvodňování usazené vody ze dna tanku s následnou separací voda/benzín, přičemž benzín se vrací zpět do nádrže jako produkt a čistá voda s obsahem volných uhlovodíků do 50 ppm je vypouštěna do centrálního systému odpadních vod.
Tato technologie zabraňuje jednak ztrátám při skladování produktu a také kontaminaci odpadních vod.