AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Doba realizace od: 11/2008
do: 04/2009
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Balená jednotka
Zákazník REFINERIA NICO LOPEZ, CUPET, KUBA
 

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky čtyř skladovacích tanků JET A1 v rafinerii NICO LÓPEZ na Kubě.

Systém je založen na odstranění vody nashromážděné u dna tanku.  Následně je ve stejném zařízení voda oddělena od benzínu. Benzín jde zpět do skladovacího tanku a oddělená voda s maximálním obsahem volných uhlovodíků 50 ppm je vypouštěna do systému odpadních vod.

Tento proces zabraňuje ztrátám produktu a kontaminaci odpadních vod uhlovodíky.