Reference – Rafinerie

PŘIDÁVÁNÍ MEŘO DO MOTOROVÉ NAFTY A LIHU DO BENZÍNU

Přidávání MEŘO do motorové nafty a lihu do benzínu je investiční akce vyvolaná na základě legislativy Evropské Unie požadující přimíchávání bio-složek do benzínů a motorové nafty.

 

NOVÝ FLÉROVÝ SYSTÉM

Rekonstrukce odplynového potrubí na vstupu a výstupu z PSV, instalace nových PSV, realizace nových blokových sběrnic a napojení systému odplynů na polní hořák v rafinérii Kralupy nad Vltavou.

 

REKONSTRUKCE STÁČECÍ STANICE

Rekonstrukce stáčení představuje přestavbu stávajícího železničního stáčení tak, aby splňovalo podmínky ochrany životního prostředí, zlepšení bezpečnosti práce a zároveň rozšiřovalo možnosti jeho využití.

 

REKONSTRUKCE STÁČENÍ NA ŽELEZNIČNÍ KOLEJI

Dopracování koncepce technologického procesu s následnou garancí funkčnosti celého systému.

 

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ RAFINÉRIE KRALUPY

Protipožární zabezpečení Rafinérie Kralupy spočívá v rozšíření sítě hydrantové vody osazené požárními monitory a ve vybudování aktivačních objektů pro skrápěcí systémy.

 

REKONSTRUKCE VÝROBNY RAFINACE BENZÍNU

Rekonstrukce zahrnovala v části strojní úpravu stávajících skladovacích nádrží, dodávku nových čerpadel a potrubních rozvodů. Kromě strojních úprav byly prováděny veškeré související činnosti v části stavební, elektro a M+R.

 

ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Totální rekonstrukce jímky zničené po výbuchu.

 

REKUPERACE ODPLYNŮ Z RAFINÉRIE - VRU JEDNOTKA

Návrh a vlastní realizace kompletního systému sběru odplynů ze skladových zásobníků, plnění autocisteren a železničních cisteren vč. dovybavení pojistnými a neprůbojnými armaturami.