Reference – Rafinerie

NOVÝ REAKTOR A KOMPRESORY PRO JEDNOTKU HYDROGENAČNÍ RAFINACE BENZÍNU

Cílem tohoto projektu je dosáhnout požadované kvality produkovaného stabilizovaného benzínu z jednotky hydrogenace benzínu v parametrech obsahu síry a dusíku pod 0,5 mg/kg po celou dobu životnosti katalyzátoru (60 měsíců).

 

ZVÝŠENÍ SPOLEHLIVOSTI JEDNOTKY CCR

Tato zakázka zahrnovala deset projektů, jejichž cílem bylo zvýšení spolehlivosti jednotky CCR (reforming s kontinuální regenerací katalyzátoru). Vlastní realizace probíhala v době zarážky rafinerie Litvínov v roce 2016.

 

VÝMĚNA TANKU TSA

Cílem projektu bylo provedení výměny skladovacího tanku včetně rekonstrukce základu tanku s ohledem na ochranu životního prostředí, úpravy potrubí primárního benzínu v čerpací stanici a přívodního potrubí k tanku.

 

VÝROBA LETECKÉHO PETROLEJE JET-A1

Cílem tohoto projektu bylo zavedení výroby leteckého petroleje v kvalitě JET-A1 v České rafinérské, a.s. v Litvínově. Předmětem zpracované dokumentace bylo vyřešit jeho skladování, filtraci a expedici.

 

VÝMĚNA ZABEZPEČOVACÍHO A MONITOROVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ROTAČNÍ STROJE

Realizace projektu byla iniciována končícím životním cyklem čidel vibrací a axiálních posuvů rotačních strojů včetně zastaralé ústředny.

 

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO VODIVOSTNÍ ADITIVUM

Cílem projektu byla instalace dávkovací jednotky a její potrubní napojení na stávající naftový blendr.

 

MODIFIKACE PRO PROVOZ FCC JEDNOTKY BEZ VDU

Realizace této akce umožní dlouhodobě provozovat FCC jednotku bez jednotky VDU. Projekt byl realizován během zarážky rafinerie.

 

VÝMĚNA VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE

Cílem této zakázky byla výroba a montáž nové nádrže o objemu 360 m3, která je součástí ČOV v areálu ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Návrh a instalace technologie automatického odvodňování 4 skladovacích nádrží s automobilovým benzínem v Rafinerii Recope Kostarika.

 

NOVÉ KOMPONENTY BA BLENDRU – ETBE, ALKYLÁT

Cílem investiční akce bylo umožnit použití ETBE a alkylátu jako nových plnohodnotných vstupů benzinového blendru a umožnit mísení alkylátu do benzínu bez omezení mísení reformátu.