Reference – Rafinerie

ADSORBER HCL DO PROUDU REDUKČNÍHO PLYNU JEDNOTKY CCR

Cílem této zakázky byla demontáž, přemístění a montáž stávajícího adsorbéru a jeho úprava za účelem odstranění HCl z odpadního plynu z CCR. Adsorpční náplň tvoří kuličky aluminy různé velikosti.

 

ÚPRAVA FLÉROVÉHO SYSTÉMU

Účelem akce bylo upravit sběrný flérový systém a zařízení flérového hospodářství dle současně platných standardů (DEP, API) a napojit pojistné ventily z provozu AVD a částečně z NRL, dosud uvolňované do atmosféry, do tohoto systému.

 

EXPEDICE ETO BEZ FAME PŘES SDS KRALUPY

Cílem investiční akce bylo umožnění expedice ETO (nafta s přídavkem barviva) bez FAME přes silniční distribuční středisko Kralupy.

 

MÍCHÁNÍ NAFTOVÉHO TANKU

V rámci investiční akce bylo do stávající skladovací nádrže instalováno vrtulové míchadlo k zajištění míchání a dosažení homogenity v nádrži v požadované době.

 

REALIZACE PROJEKTŮ ZARÁŽKA 2009

Zakázka zahrnovala celkem šest projektů. Jeden projekt byl realizován před zarážkou. Na zbývajících projektech byla prováděna předvýroba koncem roku 2008 a začátkem 2009. Konečná montáž byla provedena v průběhu zarážky rafinérie Kralupy.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky čtyř skladovacích tanků JET A1 v rafinerii NICO LÓPEZ na Kubě.

 

ZVÝŠENÍ KAPACITY STÁČENÍ SVĚTLÝCH PRODUKTŮ

Za účelem zvýšení kapacity stáčení primárního benzínu bylo vybudováno stáčecí pracoviště železničních cisteren se sedmi stáčecími rameny, čerpací stanicí, velínem, železniční vlečkou a potrubními rozvody do skladových zásobníků.

 

AUTOMATICKÉ ODVODŇOVÁNÍ SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ

Předmětem této akce bylo návrh a instalace automatické odvodňovací jednotky šesti skladovacích zásobníků primárního benzínu v rafinerii MOL SLOVNAFT na Slovensku.

 

DEPRESANT – NOVÁ NÁDRŽ

Cílem akce bylo zvýšení skladovací kapacity depresantu v rafinérii Kralupy.

 

REALIZACE PROJEKTŮ ZARÁŽKA 2007

Tato zakázka zahrnovala deset projektů, které byly realizovány převážně v průběhu zarážky rafinerie Litvínov v roce 2007.