VÝROBA CHLADU S PARNÍM ABSORPČNÍM SYSTÉMEM

Doba realizace od: 2019
do: 2020
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Zákazník Lučební závody Draslovka a.s.
 

Hlavním cílem projektu je instalace nových zařízení na výrobu chladu pro posílení stávajícího chladicího výkonu zejména s ohledem na provoz v letních měsících a z důvodu zálohy stávajících jednotek v případě jejich výpadku.

Za tímto účelem bude stávající systém výroby chladu doplněn o nový čpavkový kompresor, nové kondenzátory, nový čpavkový chladič a novou absorpční jednotku vč. chladící věže a čerpadel.

Čpavkový kompresor, kondenzátory a chladič budou zařazeny do stávajícího čpavkového chladícího okruhu pro chlazení solanky.

Chladící absorpční jednotka, pro chlazení solanky, bude pracovat s chladivem – voda + absorbent (55% směs LiBr a vody).