Reference – Potravinářský průmysl

VÝROBA CHLADU S PARNÍM ABSORPČNÍM SYSTÉMEM

Hlavním cílem projektu je instalace nových zařízení na výrobu chladu pro posílení stávajícího chladicího výkonu zejména s ohledem na provoz v letních měsících a z důvodu zálohy stávajících jednotek v případě jejich výpadku.

 

Rekonstrukce lihovaru Kunovice

Rekonstrukce zemědělského lihovaru se zvýšením výrobní kapacity.

 

Lihovar Chlmec - 5000 l/den - Slovensko

Nově vybudovaný zemědělský lihovar ke zpracování obilí (pšenice) na konzumní líh, splňující kvalitativní parametry velejemného lihu pro využití v potravinářské výrobě – pro výrobu alkoholických nápojů.

 

Lihovar 30 hl a.a./den - Ulanbátar - Mongolsko

Nově vybudovaný zemědělský lihovar ke zpracování obilí (pšenice) na konzumní líh, splňující kvalitativní parametry velejemného lihu pro využití v potravinářské výrobě – pro výrobu alkoholických nápojů.

 

Lihovar 10 hl a.a./den - Ulanbátar - Mongolsko

Nově vybudovaný zemědělský lihovar ke zpracování obilí (pšenice) na konzumní líh, splňující kvalitativní parametry velejemného lihu pro využití v potravinářské výrobě – pro výrobu alkoholických nápojů.