REKONSTRUKCE HAL MĚŘÍCÍCH TRATÍ SS1 A SS2

Doba realizace od: 05/2013
do: 10/2014
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Zákazník RWE Gas Storage, s. r. o.
 

Investiční akce „Rekonstrukce hal měřících tratí“ vznikla na základě požadavku zvýšení kapacity vtláčení a těžby na sběrných střediscích SS1 a SS2 Podzemního Zásobníku Plynu Dolní Dunajovice.

Předmětem akce bylo vybudování nové haly a příslušených potrubních rozvodů měřících tratí a rekonstrukce stávající haly včetně celkové rekonstrukce potrubních rozvodů. Součástí rovněž byly úpravy potrubí pro napojení sond, rozvodu tlakového vzduchu a ložiskové vody. Upraven a rozšířen byl systém DCS, EPS a PDS.
Projektová a inženýrská činnost zahrnovala vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, veřejnoprávní projednávání včetně zajištění stavebního povolení a výkon autorského dozoru.