PŘEMÍSTĚNÍ VELÍNU NA PZP DOLNÍ DUNAJOVICE, PZP TVRDONICE, PZP LOBODICE

Doba realizace od: 2012
do: 2013
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník RWE Gas Storage, s. r. o.
 

Projekt řešil přemístění řídicích pracovišť a rozvodny SŘTP do nově upravených prostor dále od technologie.

Přemístění velínů bylo jedním ze závěrů studie bezpečnosti a studie HAZOP.
Stavebně architektonický návrh přemístění velínů byl zpracován včetně řešení interiérů – vlastní velín, operátorské pracoviště a sociální zázemí velínu. Součástí dále byl  projekt EPS, PDS a upgrade řídícího systému.