INSTALACE KOMPRESORU PZP LOBODICE – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Doba realizace od: 2012
do: 2013
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro provádění stavby
Dodávka na klíč
Zákazník RWE Gas Storage, s. r. o.
 

Předmětem akce byly úpravy stávající nadzemní technologie Podzemního Zásobníku Plynu v souvislosti s instalací nového vtláčecího kompresoru zemního plynu.

Byly realizovány kompletní potrubní rozvody plynu pro nový kompresor a instalována tlakovzdušná stanice včetně rozvodů vzduchu. Součástí akce byly rovněž úpravy a rozšíření systému DCS, instalace nového vn rozváděče a transformátoru včetně rozvodů a rozšíření systému EPS a plynové detekce. Celá akce byla koordinována i ve vztahu k dalším dodavatelům od umístění kompresoru až po jeho uvedení do provozu.