HRANIČNÍ ARMATURY PZP DOLNÍ DUNAJOVICE, PZP TVRDONICE, PZP LOBODICE

Doba realizace od: 2012
do: 2013
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník RWE Gas Storage, s. r. o.
 

Cílem projektu bylo bezpečné oddělení technologického zařízení v jednotlivých areálech podzemních zásobníků plynu od rozvodné soustavy tranzitních plynovodů.

Instalace hraničních armatur byla jedním ze závěrů studie bezpečnosti a studie HAZOP.

V rámci projektu bylo řešeno umístnění hraničních armatur a jejich včlenění do řídícího systému zásobníku.