HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP ŠTRAMBERK

Doba realizace od: 2013
do: 2019
Forma realizace
Studie
Basic Design
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Zákazník innogy Gas Storage, s.r.o.
 

Cílem projektů bylo zajistit bezpečné havarijní odtlakování technologické části při vzniku mimořádné události v areálu podzemního zásobníku plynu.

Projekty navazují na studie proveditelnosti a bezpečnostní studie metodou HAZOP vypracované rovněž naší společností.

V rámci projektů byl navržen zcela nový systém havarijního odtlakování, navržený hlavně na základě norem EN ISO 23251, API 521 a EN 1473, včetně potrubní části, havarijních komínů a havarijního řídicího systému.

Součástí projektu byla rovněž výměna armatur na potrubním dvoře a výměna pohonů pro elektro armatury.