HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE V CENTRÁLNÍM AREÁLU A NA SBĚRNÉM STŘEDISKU 3

Doba realizace od: 2014
do: 2015
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník RWE Gas Storage, s. r. o.
 

Cílem akce bylo při vzniku mimořádné události (havárie, požár, únik plynu, poškození integrity zařízení, atd.) zajistit bezpečné oddělení nadzemní části technologie PZP Dolní Dunajovice v Centrálním areálu a na Sběrném středisku 3 od zdrojů plynu, a následně veškerou vysokotlakou technologii bezpečně havarijně odtlakovat.

Intecha zpracovala pro tuto akci kompletní projektovou dokumentaci od studie proveditelnosti a bezpečnostní studie metodou HAZOP až po realizační projekt.

V rámci akce byl realizován zcela nový systém havarijního odtlakování navržený hlavně na základě norem EN ISO 23251, API 521 a EN 1473, včetně potrubní části, havarijních komínů a havarijního řídicího systému.

Instalací technologie havarijního odtlakování dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice a přilehlého okolí.