HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE, PZP TVRDONICE

Doba realizace od: 2013
do: 2015
Forma realizace
Studie
Basic Design
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník RWE Gas Storage, s. r. o.
 

Cílem projektů bylo zajistit bezpečné havarijní odtlakování technologické části při vzniku mimořádné události v jednotlivých areálech podzemních zásobníků plynu.

Projekt navazoval na studie bezpečnosti a studie HAZOP vypracované rovněž naší společností.

V rámci projektů byl navržen zcela nový systém havarijního odtlakování, navržený hlavně na základě norem EN ISO 23251, API 521 a EN 1473, včetně potrubní části, havarijních komínů a havarijního řídicího systému.