HAVARIJNÍ ODTLAKOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PZP DOLNÍ DUNAJOVICE NA SBĚRNÉM STŘEDISKU 1

Doba realizace od:
do: 2017
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník innogy Gas Storage, s.r.o.
 

Cílem akce bylo při vzniku mimořádné události (havárie, požár, únik plynu, poškození integrity zařízení, atd.) zajistit bezpečné oddělení nadzemní části technologie na Sběrném středisku 1 od zdrojů plynu, a následně veškerou vysokotlakou technologii bezpečně havarijně odtlakovat.

Intecha zpracovala pro tuto akci kompletní projektovou dokumentaci od studie proveditelnosti a bezpečnostní studie metodou HAZOP až po realizační projekt.

Pro realizaci akce byl využit model havarijního odtlakování plynu, který vychází z fyzikálních zákonitostí superkritického proudění, a který má Intecha odzkoušený a verifikovaný pomocí dat z komplexních testů z již dříve realizovaných projektů. Také byly využity modely pro stanovení hluku a tepelné radiace sestavené hlavně na základě norem EN ISO 23251, API 521 a EN 1473.

Instalací technologie havarijního odtlakování dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti Sběrného střediska 1 na PZP Dolní Dunajovice a přilehlého okolí.