VÝROBA DCPD

Doba realizace od: 09/2020
do: 09/2022
Forma realizace
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Dodávka na klíč
Zákazník ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
 

Dicyklopentadien (DCPD) je vyráběn technologií vyvinutou ORLEN Unipetrolem ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a je využitelný pro další výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí uplatnění např. ve výrobě vrtulí větrných elektráren, automobilových a lodních komponentů a skeletů, kolorovaných asfaltů, lepidel, barviv, optických vláken, speciálních čoček, lékařských komponentů, obalových materiálů či sanitárních výrobků do kuchyní a koupelen.

Na základě technologických podkladů zákazníka Intecha realizovala zakázku formou „dodávky na klíč“. Součástí rozsahu bylo zpracování projektové, výrobní a provozní dokumentace, posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) kompletní vybudování nového závodu na výrobu DCPD, provedení zkoušek a po úspěšném komplexním vyzkoušení uvedení výroby DCPD do provozu.  Součástí závodu jsou čtyři skladovací zásobníky 500 m3, silniční expediční terminál a byla instalována jednotka na likvidaci odplynů.

V rámci akce byla vybudována administrativní budova s kompletně vybaveným velínem, rozvodnami, laboratoří, sklady, kancelářemi a TZB. V rámci akce byly též dodány a zprovozněny tréninkové simulátory výroby DCPD pro školení operátorů umožňující simulovat ustálený provoz pro různé kvality DCPD a rovněž uvedení výroby do provozu či její odstavení.