ÚPRAVA JEDNOTKY BUTADIENU

Investiční náklady CZK
Doba realizace od: 10/2019
do: 05/2020
Forma realizace
Dodávka na klíč
Dokumentace pro provádění stavby
Zákazník Butadien Kralupy a.s.
 

Cílem projektu byla úprava a optimalizace technologického zařízení stávající jednotky Butadienu za účelem zpracování vstupní suroviny s vyšším koncentrací ethyl a vinylacetylenu.

Za tímto účelem bylo nutné provést výměnu výplně a vestaveb v koloně, úpravu výměníku, výměnu části polní instrumentace a některých potrubních propojení.