LINKA ČIŠTĚNÍ PROPYLENU

Doba realizace od: 12/2018
do: 03/2020
Forma realizace
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Basic Design
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Výrobci polymerů vyžadují velmi vysokou čistotu vstupní suroviny -monomeru. Případné nečistoty významně snižují účinnost katalyzátoru a tím i snižují výtěžnost a kvalitu polymeru. Proto je nutné z olefinů z FCC nebo etylénové jednotky odstranit nežádoucí nečistoty a zajistit tak surovinu pro polymeraci v potřebné kvalitě.

Adsorpcí mohou být  z propylenu odstraněny kyslíkaté sloučeniny (voda, CO2, alkoholy, aldehydy, ethery, karbonylové sloučeniny, ketony, peroxidy, kyslík),  sirné sloučeniny, (COS, H2S, sulfidy, merkaptany), dusíkaté sloučeniny (amoniak, aminy, nitrily) nebo ostatní sloučeniny (arsenu, fosforu, rtuti).

Jednotka čištění propylenu efektivně odstraňuje široké spektrum katalytických jedů použitím různých typů adsorbentů – molekulových sít, hybridních adsorbentů, neregenerovatelných oxidů/sulfidů kovu.

Počet adsorpčních nádob a vhodný výběr a kombinace adsorbentů závisí na účelu použití a složení čištěného monomeru. Návrh jednotky na čištění propylenu je též optimalizován s ohledem na požadovanou délku regeneračních cyklů a životnost adsorbentů.

Jednotka čištění propylenu se skládá z adsorbčních nádob, čerpací a regenerační/redukční stanice, online analyzátorů kyslíku a vlhkosti, filtrační jednotky a řídící jednotky. Proces regenerace nebo redukce může být provozován buď plně automaticky nebo ručně. Jednotka čištění může být dodána a přepravena v modulech a instalována na vstupu suroviny do výrobny polyolefinů.

Na obrázcích je možno vidět jednotku čištění propylenu o kapacitě 40 m3/h včleněnou do skladů a expedice propylenu na petrochemickém závodě.