EXTRAKCE BENZENU A II. STUPEŇ HYDROGENACE PYGASU

Doba realizace od: 08/2006
do: 12/2008
Forma realizace
Dodávka na klíč
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Stavba slouží ke zpracování v souvislosti s intenzifikací Etylénové jednotky zvýšeného množství BTX frakce (směs benzenu, toluenu a xylenu) a v kombinaci se stávajícím způsobem výroby benzenu na jednotce Pyrotol zabezpečuje zvýšenou produkci benzenu.

Celá stavba byla realizována na základě procesu vyvinutého společností Intecha.

Základní provozní údaje:

  • Čistota benzenu: min. 99,9% hm.
  • Výtěžnost benzenu na nástřik: 98% hm.
  • Kapacita: 15-25 t/h pyrolýzního benzínu.