Reference – Petrochemie

KAPALINOVÝ UZÁVĚR FLÉROVÉHO SYSTÉMU

V souvislosti s napojením odplynů z nové výrobny styrénu byl před vstupem odplynů do stávajícího flérového systému instalován kapalinový uzávěr pro zajištění proti zpětnénu proskoku plamene z fléry a pro odvod kondenzátu z odplynů.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY VÝROBNY STYRENU

V souvislosti s napojením odplynů z nové výroby styrenu byla stávající fléra rekonstruována za účelem zvýšení celkové kapacity na 118 t/h odplynů a zvýšení bezdýmé kapacity na 34 t/h odplynů při snížení spotřeby pomocných médií.

 

REKONSTRUKCE POLNÍHO HOŘÁKU ETHYLENOVÉ JEDNOTKY

Rekonstrukce procesního systému polního hořáku etylenové jednotky a skladů o kapacitě 150 t/hod odplynů bezdýmného spalování.

 

FILTRACE KOKSU ZE SYSTÉMU PRACÍHO OLEJE NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a implementace filtrační jednotky v okruhu quenchového oleje za účelem odstranění pevných koksových podílů bez nutnosti odstavení výrobny etylenu.

 

IZOMERACE C5/C6 FRAKCE

Výstavba nové jednotky Izomerace C5/C6 frakce podle technologie UOP–PENEX s roční kapacitou 170 kt a jednotky redestilace reformátu o kapacitě 270 kt/rok.

 

SELEKTIVNÍ HYDROGENACE C3 FRAKCE

Na základě licenčního procesu firmy IFP byla do stávající etylénové jednotky zakomponována jednotka zhodnocující produkty pyrolýzy převedením MAPD na propylen na principu selektivní hydrogenace.