Reference – Petrochemie

VÝROBA DCPD

Dicyklopentadien (DCPD) je vyráběn technologií vyvinutou ORLEN Unipetrolem ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a je využitelný pro další výrobu polymerních materiálů, pryskyřic či chemických specialit, které nacházejí uplatnění např. ve výrobě vrtulí větrných elektráren, automobilových a lodních komponentů a skeletů, kolorovaných asfaltů, lepidel, barviv, optických vláken, speciálních čoček, lékařských komponentů, obalových materiálů či sanitárních výrobků do kuchyní a koupelen.

 

ODOLEJOVÁNÍ V BLOKU 68

Cílem projektu je modernizace technologie čištění zaolejovaných vod v areálu Chempark Záluží společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o a centralizace čistících celků do jedné oblasti.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Cílem akce byl návrh a dodávka modulární filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje (CRU – Coke Removal Unit) na etylénové jednotce (EJ).

 

ÚPRAVA JEDNOTKY BUTADIENU

Cílem projektu byla úprava a optimalizace technologického zařízení stávající jednotky Butadienu za účelem zpracování vstupní suroviny s vyšším koncentrací ethyl a vinylacetylenu.

 

ÚPRAVA JEDNOTKY DESTILACE BUTADIENU PRO DEHYDRATACI RAFINÁTU 1

Cílem projektu byly úpravy jednotky Destilace butadienu za účelem možnosti sušení rafinátu 1 na této jednotce.

 

ODKOKSOVÁNÍ PYROLÝZNÍCH PECÍ – FILTRACE KOKSU

Cílem studie bylo posouzení možných variant technického řešení a nalezení optimální varianty odstranění koksu z proudu parovzdušné směsi při odkoksování pyrolýzních pecí ethylenové jednotky tak, aby zařízení splňovalo legislativní požadavky a aby byl obsah tuhých znečišťujících látek ve spalinách vypouštěných do ovzduší ve stavu „OXIDACE“ pod horní hranicí legislativně požadovaných limitů.

 

LINKA ČIŠTĚNÍ PROPYLENU

Výrobci polymerů vyžadují velmi vysokou čistotu vstupní suroviny -monomeru. Případné nečistoty významně snižují účinnost katalyzátoru a tím i snižují výtěžnost a kvalitu polymeru. Proto je nutné z olefinů z FCC nebo etylénové jednotky odstranit nežádoucí nečistoty a zajistit tak surovinu pro polymeraci v potřebné kvalitě.

 

ZVÝŠENÍ FLEXIBILITY DESTILACE PRODUKTŮ BUA NA SAII

Cílem investiční akce byla realizace dvou nových vsádkových destilačních jednotek na výrobu speciálních aminů.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Cílem akce byl návrh a dodávka modulární filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ).

 

POLOPROVOZNÍ JEDNOTKA

Předmětem studie byl návrh nové poloprovozní jednotky výroby Krasolu LBH 2000.