Reference – Petrochemie

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylenu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

REKONSTRUKCE JEDNOTKY NA ODLOUČENÍ KOKSU Z OKRUHU QUENCHOVÉHO OLEJE

Původně provozovaná jednotka nedosahovala požadované účinnosti a měla velmi negativní dopad na HSE. Proto byla jednotka na základě Intechou vypracované studie a základního návrhu rekonstruována s cílem instalovat technologii, která je v současnosti na úrovni BAT.

 

SNÍŽENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY SYSTÉMU PYROPLYNU NA ETYLENOVÉ JEDNOTCE

Tento projekt řešil snížení tlakové ztráty pyroplynu při průchodu primární kolonou, vodní pračkou a louhovou pračkou. Proto bylo nutné nahradit stávající patra kolon za novou, volně sypanou náplň, resp. v případě louhové pračky nahradit i stávající patra v horní sekci za nová patra s nižší tlakovou ztrátou a to při zachování stávajícího zatížení a složení pyroplynu.

 

STÁČENÍ BENZENU ZE ŽELEZNIČNÍCH CISTEREN

Předmětem akce bylo vybudování nového stáčecího místa benzenu pro možnost využití vstupní suroviny z externích zdrojů a pro zvýšení stávající kapacity výrobny Ethylbenzenu II v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o.

 

VÝMĚNA SOUSTROJÍ KOMPRESORU METANU NA ETHYLENOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce byla výměna soustrojí metanového kompresoru na etylenové jednotce v UNIPETROLU RPA, s.r.o.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Cílem akce bylo návrh a dodávka zařízení k úpravě dvou jednotek k odloučení koksu z okruhů quenchového oleje na etylenové jednotce. K původně instalovaným cyklonům byly doplněny speciální procesní filtry, které nahradily stávající usazovák, jehož obsluha měla negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost práce.

 

ÚPRAVY PROVOZU KAPALNÝCH KAUČUKŮ

Technologie výroby kapalných kaučuků byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu syntetického kaučuku (VÚSK) Kralupy nad Vltavou. Do provozu byla uvedena v roce 1996 s kapacitou 2000 t/rok polymeru LBH 3000.

 

ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTEMU QUENCHOVÉHO OLEJE

Návrh a dodávka separační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylenové jednotce. Jednotka podstatně snižuje neočekávané odstavení výroby etylénu a náklady na údržbu zařízení teplého dílu. Rovněž se velmi podstatně snižují nežádoucí vlivy na životní prostředí a zvyšuje se bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a úpravou filtračního zbytku do inertní sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

 

DESTABILIZACE BUTADIENU

Předmětem této akce bylo vybudování jednotky destabilizace butadienu, zvětšení kapacity skladování odpadního louhu a úpravu stávající technologie pro potřeby míchání příslušných koncentrací louhu. Odstraňování stabilizátoru z butadienu je prováděno praním v roztoku NaOH.