Reference – Petrochemie

ODSTRANĚNÍ KOKSU A DEHTU (CTRP) ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Předmětem akce bylo návrh a dodávka balené filtrační jednotky koksu a dehtu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce, která je provozována bez nutnosti odstavování okruhu quenchové vody, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

ÚPRAVA ZÁSOBNÍKU

Předmětem projektu bylo zvýšení skladovací kapacity butadienu a vybudování nové trasy pro dopravu butadienu ze Skladu kapalných plynů do Areálu chemických výrob (ACHV).

 

DESTILACE BUTADIENU

Nová jednotka Destilace butadienu zajišťuje čištění vstupního butadienu odstraněním vlhkosti azeotropickou destilací před jeho přivedením do ostatních výrobních jednotek.

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka balené jednotky filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

NOVÁ TRASA LPG PYROLÝZNÍ PECE

Nové zařízení stavby „Nová trasa LPG pro pyrolýzní pece včetně odpařování a předehřevu“ je umístěno v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka.

 

PŘEPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ

Stavba „Přepojení zásobníků MZP“ je umístěna v areálu UNIPETROL RPA, s.r.o. na výrobně Etylénová jednotka (EJ).

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

 

NAVÝŠENÍ VÝROBY ZC9

Předmětem realizace investiční akce „Navýšení výroby ZC9“ je zvýšení výroby C9+ frakce na etylénové jednotce instalací nových reaktorů za účelem dimerace nesaturovaných C5 a C6 uhlovodíků.

 

BALENÉ JEDNOTKY ODKOKSOVACÍCH CYKLONŮ

Intecha navrhla a dodala dvě balené jednotky vysoce účinných cyklonových separátorů koksu z parovzdušné směsi pro pyrolýzní pece zákazníka Indorama Ventures Olefins LLC v Lake Charles, USA.

 

REKONSTRUKCE FLÉRY

Cílem projektu bylo zlepšení kvality (ekologie) spalování odplynů, zvýšení spolehlivosti a prodloužení provozního cyklu flérového systému ve společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.