SYSTÉM ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z PROCESU ÚPRAVY ROPY V EPEP CENTRO

Doba realizace od: 11/2019
do: 03/2022
Forma realizace
Studie
Zákazník EPEP CENTRO - CUPET
 

Vypracování koncepční studie, která poskytne optimální a proveditelné technologické řešení pro novou čistírnu odpadních vod z procesu zpracování ropy v EPEP Centro, která umožní získat vodu v takové kvalitě, aby ji bylo možné vypouštět do moře.

Odpadní vody pocházejí z procesu zpracování ropy/surové ropy a jsou s vysokým obsahem solí.

Množství odpadní vody k čištění 1500 až 2000 mᶾ/den.