REKONSTRUKCE STYRÉNOVÝCH ODPLYNŮ

Investiční náklady CZK
Doba realizace od: 10/2019
do: 03/2020
Forma realizace
Basic Design
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Cílem projektu bylo snížení množství styrénu spalovaného na likvidační jednotce, snížení množství úkapů a zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti v okolí polymeračních reaktorů.

Toto je zajištěno návrhem nového odplynového systému, instalací kondenzátoru odplynů a novým odtahovým ventilátorem nezkondenzovaného odplynu. Kondenzát stékající do zásobní nádrže je následně přečerpáván na děličku.