ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 11/2019
do: 11/2020
Forma realizace
Balená jednotka
Zákazník Indian Oil Corporation Limited
 

Cílem akce byl návrh a dodávka modulární filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje (CRU – Coke Removal Unit) na etylénové jednotce (EJ).

Odstraňování koksu z quenchového oleje probíhá kontinuálně bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odlučování pevných podílů v hydrocyklónech s následnou filtrací ve filtrech a promytím a vysušením filtračního zbytku (koksu) do sypké fáze. Tento proces je vyvinut firmou Intecha. Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.


Z důvodu minimalizace objemu montážních prací v místě montáže u zákazníka, zkrácení doby výstavby a zajištění vysoké kvality  byla zvolena strategie výroby modulární jednotky CRU. Celá CRU jednotka byla kompletně vyrobena a vyzkoušena ve výrobních prostorách výrobce v ČR, poté rozložena na 6 kompaktních modulů (4 ks modulu cyklon/filtr, 1 ks modulu rozdělovač/sběrač a 1 kus modulu schodiště) a přepravena po silnici do přístavu v Hamburku. Provedení všech montážních prací (aparáty, ocelová konstrukce, potrubí, izolace, SŘTP, elektro) ve výrobním závodě v ČR zároveň snižuje realizační náklady a zvyšuje bezpečnost práce.