ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 04/2018
do: 09/2019
Forma realizace
Balená jednotka
Zákazník HPCL-Mittal Energy Limited
 

Cílem akce byl návrh a dodávka modulární filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ).

Odstraňování koksu z quenchového oleje probíhá kontinuálně bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce. Principem technologického procesu je kontinuální odlučování pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze.

Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu). Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.

Z důvodu minimalizace objemu montážních prací na staveništi, zkrácení doby výstavby a zajištění vysoké kvality  byla zvolena strategie výroby modulární filtrační jednotky koksu. Celá  filtrační jednotka byla kompletně vyrobena a vyzkoušena ve výrobních prostorách výrobce, poté rozmontována na 6 modulů (4 ks modulu cyklon/filtr, 1 ks modulu rozdělovač/sběrač a 1 kus modulu schodiště/servisní stanice) a přepravena po silnici do přístavu v Hamburku. Provedení všech montážních prací (aparáty, ocelová konstrukce, potrubí, izolace, SŘTP, elektro) ve výrobním závodě zároveň snižuje realizační náklady a zvyšuje bezpečnost práce.