ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 09/2016
do: 11/2017
Forma realizace
Balená jednotka
Zákazník CB&I / ORPIC
 

Návrh a dodávka balené jednotky filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

YouTube video

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

Pomocí hydrocyklonů se vstupní proud quenchového oleje rozdělí na dvě části, na hlavní proud quenchového oleje, který je veden na vyvíječe páry, a výrazně menší proud oleje se zvýšeným obsahem pevných částic koksu, který putuje na konečnou separaci koksu od quenchového oleje. Separace se provádí pomocí speciálních procesních filtrů v periodickém režimu.  Odfiltrovaný koks se po vyčištění vysuší a jako suchý sypký materiál se odváží na likvidaci.

Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.