ODSTRAŇOVÁNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉHO OLEJE NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 10/2015
do: 05/2017
Forma realizace
Inženýring, dodávky
Basic Design
Zákazník LINDE AG / SIBUR TOBOLSK
 

Návrh a dodávka filtrační jednotky koksu z okruhu quenchového oleje na etylénové jednotce (EJ) bez nutnosti odstavení výroby etylénu, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze.

Tento patentovaný proces filtrace koksu ze systému quenchového oleje na etylénové jednotce byl vyvinut a je vlastněn firmou Intecha .

Pomocí hydrocyklonů se vstupní proud quenchového oleje rozdělí na dvě části, na hlavní proud quenchového oleje bez koksu, který je veden na vyvíječe páry, a výrazně menší proud oleje se zvýšeným obsahem pevných částic koksu, který proudí na konečnou separaci koksu z quenchového oleje. Separace se provádí pomocí speciálních filtrů v periodickém režimu.  Odfiltrovaný koks se po vyčištění vysuší a jako suchý sypký materiál se z filtru vysypává nebo vysává a odváží na likvidaci.

Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylenovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.