ODSTRANĚNÍ KOKSU ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 04/2021
do: 03/2023
Forma realizace
Balená jednotka
Zákazník Baltic Chemical Co
 

Předmětem akce byl návrh a dodávka balené filtrační jednotky koksu (CTRP) z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce (EJ), která je provozována bez nutnosti odstavování okruhu quenchové vody, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

YouTube video

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů koksu v hydrocyklónech s následnou mechanickou filtrací ve speciálních procesních filtrech s unikátním promývacím procesem za účelem dosažení sypké a suché formy koksových částic. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylénovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.

Z důvodu minimalizace objemu montážních prací v místě montáže u zákazníka, zkrácení doby výstavby a zajištění vysoké kvality  byla zvolena strategie výroby modulární jednotky CTRP. Celá CTRP jednotka byla kompletně vyrobena a vyzkoušena ve výrobních prostorách výrobce v ČR, poté rozložena na 4 kompaktní moduly (3 ks modulu cyklon/filtr a 1 kus modulu schodiště) a předána k přepravě. Provedení všech montážních prací (aparáty, ocelová konstrukce, potrubí, izolace, SŘTP, elektro) ve výrobním závodě v ČR zároveň snižuje realizační náklady a zvyšuje bezpečnost práce.