ODSTRANĚNÍ KOKSU A DEHTU (CTRP) ZE SYSTÉMU QUENCHOVÉ VODY NA ETYLÉNOVÉ JEDNOTCE

Doba realizace od: 01/2018
do: 12/2018
Forma realizace
Basic Design
Dokumentace pro provádění stavby
Inženýring, dodávky
Zákazník KAZANORGSINTEZ
 

Předmětem akce bylo návrh a dodávka balené filtrační jednotky koksu a dehtu z okruhu quenchové vody na etylénové jednotce, která je provozována bez nutnosti odstavování okruhu quenchové vody, bez nežádoucích vlivů na životní prostředí a na bezpečnost práce.

Principem technologického procesu je kontinuální odloučení pevných podílů koksu a kapalného dehtu v hydrocyklonech s následnou filtrací a vyčištěním filtračního zbytku do sypké fáze. Procesním nositelem tohoto systému je Intecha (technologie procesu).

Pomocí hydrocyklonů se vstupní proud quenchové vody rozdělí na dvě části, na hlavní proud vyčištěné quenchové vody, který je veden na vyvíječe páry, a výrazně menší proud vody se zvýšeným obsahem pevných částic koksu a dehtu, který putuje na konečnou separaci koksu a dehtu z quenchové vody. Separace se provádí pomocí speciálních procesních filtrů v periodickém režimu.  Odloučený dehet se kontinuálně odvádí mimo okruh quenchové vody. Zachycený koks se po vyčištění vysuší a jako suchý sypký inertní materiál se odváží na likvidaci.

Instalací jednotky na odstranění koksu dochází ke zvýšení účinnosti EJ, zvýšení životnosti zařízení a zároveň snížení provozních nákladů i znečištění životního prostředí. Začlenění této technologie umožnuje etylénovým jednotkám přejít na víceletý zarážkový cyklus.