ODKOKSOVÁNÍ PYROLÝZNÍCH PECÍ – FILTRACE KOKSU

Investiční náklady CZK
Doba realizace od: 11/2019
do: 1/2020
Forma realizace
Studie
Zákazník UNIPETROL RPA, s.r.o.
 

Cílem studie bylo posouzení možných variant technického řešení a nalezení optimální varianty odstranění koksu z proudu parovzdušné směsi při odkoksování pyrolýzních pecí ethylenové jednotky tak, aby zařízení splňovalo legislativní požadavky a aby byl obsah tuhých znečišťujících látek ve spalinách vypouštěných do ovzduší ve stavu „OXIDACE“ pod horní hranicí legislativně požadovaných limitů.

Studie zahrnuje sumarizaci legislativních požadavků pro dané technologické zařízení a následné posouzení variant snížení emisí tuhých znečišťujících látek následujícími technologiemi:

- suchý cyklonový odlučovač

- mokrá vypírka prachu (koksu)

- spálení koksu v radiačních boxech pyrolýzních pecí