MODERNIZACE OBJEKTU ČISTÍRNA KOAGULAČNÍCH VOD

Doba realizace od: 08/2013
do: 01/2014
Forma realizace
Dokumentace pro stavební povoleni
Zákazník SYNTHOS Kralupy a.s.
 

Předmětem akce byla modernizace objektu čistírny koagulačních vod pro zvýšení maximálního zpracovatelného objemu odpadních vod.

V rozsahu projekčního řešení byla rekonstrukce betonových jímek a výměna zastaralého strojního zařízení včetně potrubí a příslušenství v objektech Čistírna odpadních vod a Jímky odpadních vod. Postup práce při realizaci byl navržen způsobem zaručující provozuschopnost zařízení během prováděných úprav.