INOVACE A ROZŠÍŘENÍ VÝROBY CYKLOHEXYLAMINU

Doba realizace od: 07/2021
do: 10/2022
Forma realizace
Basic Design
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace pro stavební povoleni
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dodávka na klíč
Zákazník BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 

Kompletní projektová příprava a realizace nové výrobny cyklohexylaminu s cílem intenzifikovat výrobu cyklohexylaminu až na úroveň 60 kt/rok.

Zároveň došlo ke zvýšení skladovací kapacity cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu výstavbou nového tankoviště. V okruhu cirkulačního plynu přes výrobní reaktor je zapojeno dmychadlo. Vakuum pro destilační část zajišťuje dvojice vývěv v samostatném objektu. Součástí akce byla rovněž realizace spalovací jednotky pro spalování odplynů z výroben cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu na principu termické oxidace s katalytickou sekcí pro snížení emisí NOx. Za tímto účelem je ve výrobně instalována i bezobslužná jednotka míchání čpavkové vody. Vybudována byla i nová rozvodna elektro a MaR.