BALENÉ JEDNOTKY ODKOKSOVACÍCH CYKLONŮ

Doba realizace od: 09/2016
do: 02/2017
Forma realizace
Balená jednotka
Zákazník Indorama Venture Olefins LLC
 

Intecha navrhla a dodala dvě balené jednotky vysoce účinných cyklonových separátorů koksu z parovzdušné směsi pro pyrolýzní pece zákazníka Indorama Ventures Olefins LLC v Lake Charles, USA.

Vysoké účinnosti cyklonů (99,9% částic nad 5 μm) se nám podařilo dosáhnout díky aplikaci pokročilých metod modelování, které vedly k optimalizaci proudění media a k návrhu technického řešení včetně unikátní separační komory koksu. Při návrhu jsme rovněž uplatnili dlouhodobé praktické zkušenosti v oboru separačních procesů.

Instalace naší technologie umožní zákazníkovi výrazně snížit emise pevných částic vypouštěných do ovzduší v průběhu odkoksování pyrolýzních pecí, což přispělo k získání povolení k obnovení provozu této výrobní jednotky.

Součástí balených jednotek byly dále ocelové konstrukce, ucelený systém vysypávání separovaného koksu do na míru vyrobeného přepravního kontejneru včetně jeho flexibilního propojení s cyklonem a uzavírací armatury pro výsypné hrdlo cyklonu.